Započela trgovina prvim ETF-ovima na Zagrebačkoj burzi

Investitori od 17. 11. 2020. na Zagrebačkoj burzi imaju priliku uložiti u dva ETF-a, od kojih jedan prati CROBEX10tr indeks, a drugi slovenski SBI TOP indeks.

Izdavatelj ovih financijskih instrumenata je InterCapital Asset Management, koji time približava praksu globalnih financijskih tržišta domaćem tržištu, gdje su upravo ETF-ovi napravili revoluciju u industriji investicijskih fondova. Naime, po svojoj veličini ETF-ovi su najbrže rastući segment fondovske industrije.

Exchange traded funds – ETF-ovi su investicijski fondovi kojima se trguje na burzama poput dionica po cijenama približno jednakim neto vrijednosti imovine koju sadrže tijekom trgovinskog dana. ETF-ovi omogućuju kupnju i prodaju košarica s financijskom imovinom bez potrebe da sve komponente kupite pojedinačno. U mnogo čemu ETF-ovi su slični klasičnim investicijskim fondovima. Ukratko, kupnjom ETF-a koji prati dionički indeks, u samo jednoj transakciji kupujete sve sastavnice indeksa.

Recimo da ETF prati neki dionički indeks čija neto vrijednost imovine koju sadrži vrijedi 100. U slučaju da taj dionički indeks naraste 2%, cijena ETF-a će pratiti to kretanje, te bi cijena ETF-a trebala biti gotovo jednaka, odnosno približno 102.

U što sam uložio kupovinom ETF-a?
Ulaganje u ETF-ove može sadržavati mnoge vrste ulaganja koje uključuju dionice, obveznice, robe (npr. zlato ili nafta), kombinaciju više investicijskih klasa, inverzno ulaganje itd. Ulaganje u ETF-ove uglavnom je pasivna strategija investiranja.

Primjerice, ulaganjem u CROBEX10tr UCITS ETF, pojedinac se izlaže dionicama koje se nalaze u CROBEX10tr indeksu. Sastavnice ovog indeksa određuje Odbor za indekse koji provodi redovnu reviziju indeksa (polugodišnje), što znači da određene dionice mogu naknadno biti uključene u indeks ili iz istog biti isključene. Na taj način se osigurava da se u indeksu nalaze isključivo najlikvidnije dionice na burzi. Točnije, sam CROBEX10tr indeks uključuje 10 dionica iz CROBEX indeksa s najvećom free float tržišnom kapitalizacijom i prometom.

Važno je napomenuti da dionice koje se nalaze u indeksu mogu imati različitu težinu, ovisno po kojoj se karakteristici odredi sama težina. Npr. postoje indeksi koji veću težinu daju kompanijama s većom free float tržišnom kapitalizacijom, dok također i tzv. “equal weight” indeksi, ondosno indeksi u kojima svaka dionica ima jednaku težinu.
U slučaju CROBEX10tr, najveću težinu imaju HT (20.78%), Podravka (17.57%), te Adris (povlaštena) od 15.09%. Ulaganje u ETF koji prati navedeni indeks bilo bi praktički jednako kao da ste uložili u iste pojedinačne dionice u navedenim omjerima.


Izvor: Zagrebačka Burza, InterCapital

Zašto ne bih sama kupila imovinu koju prati (u koju ulaže) ETF?
Iako pojedinac svakako može sam replicirati kretanje nekog indeksa, isto nije nužno najisplativije zbog većih troškova te kompliciranosti ulaganja. Primjerice, kada bi pojedinac htio ulagati u američko dioničko tržište, odnosno pratiti kretanje indeksa kao što je S&P500 (najpoznatiji indeks koji objedinjava 500 “najvećih” američkih kompanija), jedan način da to napravi bi bio da kupi svih 500 dionica unutar indeksa. Takav proces bio bi relativno kompliciran jer kako bi ispravno pratio kretanje indeksa, pojedinac bi morao često rebalansirati portfelj. Ovakav pristup bi doveo i do povećanih troškova jer osim što bi snosio transakcijske troškove za kupovinu 500 dionica također bi snosio i transakcijske troškove pri rebalansiranju.
Umjesto toga, kupovinom ETFa koji prati određeni indeks, dobijamo identičnu eksponiranost indeksu (odnosno dionicama u indeksu), ali ovaj puta bez gore navedenih troškova.
Jednostavnije, kupnjom ETFa pojedinac plaća 1 brokersku proviziju, dok kupnjom svake pojedine dionice investitor plaća više naknada. Također, pri ulaganju manjih svota, brokerske kuće uglavnom naplaćuju minimalnu proviziju zbog koje ulaganje u pojedinačne dionice (sa malim svotama) može postati značajno skuplje nego ulaganje u ETF.
Primjerice, pretpostavimo da želimo uložiti ukupno 10,000 kuna u 10 dionica po težini indeksa CROBEX10tr te recimo da je minimalna brokerska provizija 100 kuna po transakciji. Za kupnju tih 10 dionica, brokerska transakcija će iznositi 1000 kuna. Kada bi uložili istu svotu novaca (10,000 kuna) u ETF, platili bi samo jednu proviziju odnosno 100 kuna.

Što je potrebno kako bih započela trgovanje ETF-ovima?
Kako biste započeli trgovati bilo kojim financijskim instrumentom, pa tako i ETF-om potrebno je otvoriti brokerski račun u jednoj od brokerskih kuća. Brokerski račun se otvara ispunjavanjem i potpisivanjem Brokerskog ugovora.
Također, osim gore navedenog, potrebno je imati otvoren račun pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) ili skrbnički ugovor. U slučaju da nemate otvoren račun pri SKDDu, brokerska kuća može vam pomoći pri otvaranju istog.
Navedeni proces traje vrlo kratko te pojedinac može odmah pri ispunjavanju gore navedenih uvjeta dati nalog za kupnju kako ETF-ova, tako i drugih financijskih instrumenata.

Koji su troškovi vezani za ulaganje u ETF-ove?
Osim brokerske provizije, ulagatelj u ETF mora uzeti u obzir naknadu za upravljanje ETF-om. Naknada za upravljanje predstavlja postotak prosječne neto imovine fonda koja se naplaćuje dioničarima kako bi pokrili troškove poslovanja fonda. Naplaćuje se na godišnjoj razini i uračunata je u cijenu ETF-a tj. imatelj udjela ju ne plaća dodatno. Važno je za napomenuti da naknada za upravljanje u ovom slučaju je znatno niža od one koju imaju klasični otvoreni investicijski fondovi sa javnom ponudom (UCITS fondovi) jer je riječ o uglavnom pasivnoj strategiji koja u slučaju dioničkih ETF-ova replicira dionički indeks.

Konačno, važno je naglasiti razliku u skrbništvu prilikom trgovanja bilo kojim stranim ili domaćim papirom. Kako bi olakšali pružanje skrbničkih usluga, skrbnici upravljaju računima vrijednosnih papira i novčanim računima za svoje klijente. Prednost korištenja skrbničkog računa je daljnje smanjenje obveza za ulagača jer pružatelj skrbničkih usluga vodi računa o administraciji imovine pohranjene na računu, primjerice, redovito obavještavanje klijenta, obračun i isplata dividende i sl.

U slučaju trgovanja na Zagrebačkoj burzi, investitor iz RH ne plaća nikakav dodatni trošak skrbništva, dok u slučaju trgovanja stranim burzama postoji mjesečni trošak skrbničkih usluga. Navedeno je investitoru svakako bitno za uzeti u obzir pri izračunu realnog prinosa.

Primjerice, uzmimo u obzir InterCapital SBI TOP UCITS ETF, odnosno ETF koji će pratiti kretanje slovenskog dioničkog indeksa. U slučaju ulaganja u pojedinu dionicu u Sloveniji svaki investitor dužan je imati otvoreni skrbnički račun, što predstavlja mjesečni trošak. Ulaganjem u ETF koji prati slovenski dionički indeks na Zagrebačkoj burzi investitor ne plaća trošak skrbništva, što ulaganje čini još atraktivnijim.

Tekst je izvorno objavljen na stranicama Intercapital Asset Managementa:
https://inter.capital/hr/novosti/etf-serijal-1-sto-je-etf/
https://inter.capital/hr/novosti/etf-serijal-2-kako-trgovati-etf-ovima/

Povezano