Uvjeti korištenja Internet stranice www.zse-blog.info

Sljedeći Uvjeti korištenja reguliraju odnos između Vas (u daljnjem tekstu: Korisnik) i Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 (u daljnjem tekstu: Burza) glede korištenja Internet stranice www.zse-blog.info (u daljnjem tekstu: Internet stranica).

Posjetom i/ili korištenjem Internet stranice Korisnik potvrđuje da pristaje na primjenu ovih Uvjeta i njihove pravne učinke.

Ovi Uvjeti se primjenjuju se na sav sadržaj i usluge Internet stranice.

U slučaju da niste suglasni s ovim Uvjetima korištenja, molimo Vas da ne pristupate Internet stranici i ne koristite njezin sadržaj.

Posjetom i/ili korištenjem Internet stranice smatra se da ste u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u potpunosti razumijete i prihvaćate.

Internet stranica, njezin sadržaj (tekstovi, software, grafički elementi, fotografije, video uraci, žigovi, zaštitni znakovi i drugi predmeti zaštite intelektualnim pravom vlasništva) vlasništvo su Burze ili trećih pravnih ili fizičkih osoba i zaštićeni su autorskim i/ili drugim srodnim pravima koja pripadaju Burzi ili tim trećim osobama.

Korisnici smiju sadržaj Internet stranice koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu. Sadržaj objavljen na Internet stranici ne smije se reproducirati, distribuirati, prerađivati, priopćavati javnosti, niti koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji drugi način, bez izričitog pristanka Burze i/ili autora predmetnog sadržaja ili pak koristiti na bilo koji način na koji bi bilo Burzi, bilo trećim osobama mogla biti uzrokovana šteta.

Pri korištenju sadržaja objavljenog na Internet stranici u privatne svrhe nekomercijalne svrhe Korisnici su obvezni poštivati autorska i druga prava Burze i prava trećih osoba.

Svaka povreda navedenih prava predstavlja kršenje ovih Uvjeta i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti. Posjećivanjem i/ili korištenjem Internet stranice Korisnici ne stječu, niti izričito niti prešutno, nikakvu licenciju ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva koje pripada Burzi ili trećim osobama.

Tiskani i elektronički mediji mogu prenositi autorska djela s Internetske stranice samo i isključivo pod sljedećim uvjetima:

a) ako autor nije izričito zabranio reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti svojeg djela te ako se autorsko djelo koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izvještavanja;
b) obvezno je prilikom reproduciranja, distribuiranja i/ili priopćavanje javnosti prenesenog autorskog djela u zaglavlju naznačiti izvor i autorstvo djela,
c) obvezno je u tijelu teksta prenesenog autorskog djela naznačiti oznaku web stranice na kojoj se nalazi izvorni članak odnosno autorsko djelo koji se prenosi,
d) prilikom prenošenja autorskog djela nije dozvoljena prerada autorskog djela, mijenjanje smisla, kao ni slobodna interpretacija teksta,
e) za objavljivanje odnosno reproduciranje, distribuiranje i/ili priopćavanje javnosti fotografije ili video zapisa izvorno postavljenih na Internet stranici u drugim tiskanim i/ili elektroničkim medijima ili na drugim platformama potrebno je pravovremeno zatražiti pisanu suglasnost Burze i/ili autora.

Burza će uložiti razumne napore da održi Internet stranicu funkcionalnom, no nije odgovorna za eventualno povremeno nefunkcioniranje Internet stranice, niti za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa podataka na Internetu.

Burza čini podatke sadržane na Internet stranici dostupnim javnosti isključivo u informativne svrhe, i time nikome i nigdje, izravno niti neizravno, ne nudi sklapanje poslova niti čini ponudu za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira. Podaci sadržani na Internet stranici ne predstavljaju niti u kojem slučaju preporuku od strane Burze za kupnju ili prodaju bilo kakvih vrijednosnih papira.

Burza ne čini nikakve preporuke glede kvalitete bilo kojeg trgovačkog društva ili investicijskog fonda spomenutog na Internet stranici. Podaci sadržani na Internet stranici ne predstavljaju investicijski savjet niti trebaju biti osnovom za donošenje investicijskih prosudbi i odluka.

Burza ne tvrdi niti daje ikakva jamstva da su podaci sadržani na Internet stranici potpuni ili točni. Svi podaci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakvog jamstva ili garancije bilo koje vrste, i Burza niti izričito niti prešutno ne jamči bilo kojem Korisniku ili trećim osobama za njihovu točnost, pravodobnost ili potpunost. Predmetni su podaci takove prirode da se mijenjaju bez prethodnog upozorenja i mogu postati zastarjeli. Zato Korisnik treba verificirati svaki podatak prikupljen putem stranica prije no što temeljem njih djeluje.

Informacije objavljene na Internet stranici ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka te njihovim korištenjem Korisnik izražava suglasnost da Burza nije i neće biti odgovorna ako Korisnik ne ostvari svoja očekivanja vezana za objavljene informacije.
Burza neće odgovarati iz bilo kojeg razloga za bilo kakva potraživanja, gubitke, štete, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili izravno ili neizravno iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Internet stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njezinom sadržaju.

Korisnici su isključivo odgovorni za korištenje i održavanje svoje računalne opreme, kako za hardware tako i za software, kao i za drugu opremu koju koriste za posjećivanje i za korištenje Internet stranice. Burza nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja Internet stranice.

Burza može na stranici prihvatiti oglašavanje od svojih članova, uvrštenih društava i drugih organizacija. Postojanje takovih oglasa ni u kojem slučaju ne znači da Burza na bilo koji način preporučuje oglašivače.

Internet stranica može sadržavati, isključivo kao pomoć Korisnicima, linkove na druge web stranice. Korištenje takvih linkova ili web stranica je isključivo na odgovornost Korisnika. Burza neće odgovarati za točnost ili pouzdanost bilo kojih podataka, informacija, mišljenja, savjeta ili izjava koje se nalaze na tim stranicama. Postojanje takovih linkova na Internet stranici ne podrazumijeva da Burza prihvaća bilo kakvu odgovornost vezanu uz sadržaj ili korištenje tih internetskih stranica.

Burza je poduzele mjere sigurnosti kojima podatke kojima raspolaže štiti od gubitka, zloporabe ili neovlaštenog stjecanja od strane trećih osoba. Međutim, nije moguće postići potpunu sigurnost i zaštitu privatnosti na Internetu. Zbog toga, Burza ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju možete pretrpjeti posljedično zloporabi, izmjeni ili neovlaštenom stjecanju podataka koji se prenose putem Interneta.

Burza poštuje privatnost Korisnika i prikuplja osobne podatke Korisnika u skladu s važećim propisima. Navedene podatke Korisnika Burza koristi samo kako bi udovoljila pojedinačnim zahtjevima Korisnika za informacijama ili omogućavanja boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva Korisnika.
Burza može proslijediti podatke Korisnika drugim osobama, ali samo: (a) ako ima Vaš pristanak; (b) ako informacije dostavlja osobama koje za Burzu obavljaju usluge i pomažu Burzi pri pružanju usluga Korisnicima, ali samo ako su te osobe prihvatile Politiku zaštite privatnih podataka Burze, ili (b) ako to moramo učiniti sukladno odredbama zakona ili drugih propisa ili sudskom nalogu.

Burza kao voditelj obrade osobnih podataka poduzima tehničke, administrativne i organizacijske mjere sigurnosti radi zaštite zaprimljenih podataka od zlouporaba, uništavanja, gubitaka, promjena ili pristupa neovlaštenih osoba.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika. Kako bi Burza Korisnicima omogućila bolje funkcionalnosti i interesantniji sadržaj kad posjećuju web stranice Burze te kako bi kreirala usluge i ponude koje zadovoljavaju potrebe i želje Korisnika, Burza upotrebljava kolačiće i/ili druge uobičajene tehnike koje prikupljaju određene podatke Korisnika (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme spajanja itd.). Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava pojedina internetska stranica Korisnik dobiva odmah pri prvom posjetu internetskoj stranici. Postavke kolačića uvijek se mogu podesiti u internetskom pregledniku. Ako Korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, moguće je da sve funkcije na stranici neće biti potpuno raspoložive.

Internet stranica koristi Google Analytics,  uslugu analiziranja tvrtke Google Inc. ( “Google”). Softver sadrži oznaku koja omogućuje Google, usporedivu s funkcijama kolačića, analizirati Vaše korištenje web stranice. Na računu Burze, Google koristi te podatke kako bi analizirao opće korištenje aplikacije na temelju podataka, te kako bi generirirao  izvješća o aktivnostima aplikacija i kako bi pružio dodatne usluge Burzi koje se odnose na korištenje aplikacija ili korištenje interneta. Google prvi skraćuje vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama članicama koje pripadaju Europskom ekonomskom području. IP-adresa koja se prenosi u tijeku primjene usluge Google Analytics nije povezana s drugim podacima Googlea.

Možete odbiti prikupljanja i pohranjivanja podataka za ubuduće. U tom slučaju kliknite na link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr) i preuzmite deaktivaciju. U slučaju da preuzmete i instalirate ovaj dodatak će reći Java Script (ga.js.) da ne prikuplja nikakve informacije o web posjetima  za ubuduće. Možete pronaći dodatne informacije o uslugama za praćenje usluge Google Analytics iz usluge za zaštitu podataka u Google Analytics: http://www.google.com/intl/hr/policies/
U slučaju da se utvrdi da su neke odredbe ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično ništave ili neprovedive iz bilo kojeg razloga, to neće imati utjecaja na važenje ili provođenje preostalih odredaba ili njihovih dijelova.

U slučaju povrede odredaba Uvjeta, Burza zadržava pravo koristiti sva sredstva koja joj stoje na raspolaganju sukladno pravnim propisima, uključujući i pravo spriječiti pristup Internet stranici s određene Internet adrese.

Burza zadržava pravo izmjene sadržaja/izgleda Internet stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Takve izmjene obvezuju Korisnika te Vam preporučujemo da stranice često posjećujete kako bi bili pravodobno i potpuno informirani o njihovom sadržaju.