Sedam razloga da procijenite vrijednost svoje tvrtke

Pristup financiranju ključan je preduvjet za razvoj i stvaranje MSP-ova. Dugogodišnji izazovi upravo u području uspješnog financiranja MSP-ova ograničavaju njihov zadovoljavajući rast čineći ih stagnirajućim društvima. Kako doprinijeti rješavanju tog problema, piše Danijel Pevec, partner u društvu Alpha Capitalis.

Vlasnik ste obiteljskog društva i spremni ste prenijeti udjele u vlasništvu na odabrane nasljednike unutar obitelji ili sposoban menadžment društva? Možda ste osnivač društva pa ste odlučili postati izdavatelj dionica na Progress marketu? Ili ste jednostavno odlučili prodati biznis i povući se iz poslovanja?

Nebitno za koju soluciju prilikom prijenosa vlasništva se odlučili, svakako ćete morati znati tržišnu vrijednost vašega društva.

Procjena vrijednosti od iznimne je važnosti obzirom da predstavlja skup postupaka koji se koriste za određivanje ekonomske vrijednosti društva ili određene imovine. Iako naizgled zvuči jednostavno, sam proces poprilično je kompleksan.
Za stvaranje vjerodostojne procjene vrijednosti potrebno je znanje, priprema i mnogo promišljenih odluka, a sam postupak vrednovanja društva također zahtijeva točnu financijsku analizu, koja treba biti obavljena od strane stručnjaka za procjenu vrijednosti s odgovarajućim kvalifikacijama i iskustvom.

U nastavku teksta navodimo sedam glavnih razloga za procjenu vrijednosti Vašeg društva:

1. Prodaja biznisa

Najočigledniji primjer nužnosti procjene vrijednosti je transakcija prodaje ili preuzimanja društva. Prilikom tih procesa procjena služi kao polazišna točka daljnjih pregovora.

Obje stranke prilikom spomenutih procesa imat će različite ideje o vrijednosti ciljnog društva: prodavatelj će, naravno, više cijeniti svoje društvo, dok će kupac pokušati dobiti najnižu moguću cijenu.

Nerealno je očekivati da bi se prilikom prodaje društva našao kupac spreman za transakciju isključivo na temelju nekoliko financijskih pokazatelja. To su samo dijelovi složenog procesa procjene vrijednosti nužnog za uspješnu prodaju društva.

Važno je napomenuti da je procjena vrijednosti kompleksan i dugotrajan proces, stoga nije loša ideja odraditi procjenu vrijednosti na godišnjoj razini. Nerijetko je slučaj da se društvo nađe u prilici za prodaju te treba brzo donijeti odluku. Imati ažuriranu procjenu vrijednosti može biti od ključnog značaja. Ako ju u spomenutom trenutku ne možete priložiti, ponuda može postati nevažeća do kraja izrade procjene. Uostalom, u cilju vam je maksimizirati vaš pregovarački položaj prilikom pregovora o transakciji, a procjena vas osposobljava upravo na to: razumijevanje položaja vašeg društva, i spremnost na konstruktivne argumente u vašu korist.

2. Dokapitalizacija

Pristup financiranju ključan je preduvjet za razvoj i stvaranje MSP-ova. Dugogodišnji izazovi upravo u području uspješnog financiranja MSP-ova ograničavaju njihov zadovoljavajući rast čineći ih stagnacijskim društvima. Ohrabrujuće je što, na globalnoj razini, važnost procjene vrijednosti društva već je prepoznata kao dodana vrijednost prilikom prikupljanja kapitala investitora. Sukladno tome, i u Hrvatskoj investitori sve više gledaju kako bi maksimalno povećali povjerenje kroz postojeću procjenu vrijednosti prije nego svoj novac predaju u vaše ruke.
Procijenite vrijednost svojeg društva i ulijte investitorima dodatno povjerenje kako biste prikupili financijska sredstva i uspješno se dalje razvijali.

3. Istiskivanje manjinskih dioničara

Posljednjih godina vidljiva je praksa glavnih dioničara da istiskuju manjinske dioničare. Samo u 2018. godini na tu se opciju odlučilo 11 društava. Podaci Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) pokazuju da, danas, 99 dioničkih društava u Hrvatskoj spada u kategoriju onih koji su stekli uvjete (95% vlasništva u dioničkom društvu) za provedbu istiskivanja iliti „squeeze outa“ manjinskih dioničara.

Temeljem zakona o preuzimanju dioničkih društava, dioničar s minimalno 95% vlasništva u mogućnosti je sazvati glavnu skupštinu kako bi donio odluku o istiskivanju manjinskih dioničara. Prilikom procesa, nužno je da glavni dioničar odredi primjerenu otpremninu u novčanom iznosu koja bi se isplatila preostalim dioničarima.

Procjena vrijednosti (dionica) nužan je korak kako bi otpremnina bila adekvatna, odnosno kako ne bi naštetila daljnjem poslovanju društva.

4. Upis založnog prava na poslovnim udjelima/dionicama

Odlučili ste se dodatno zadužiti, ali vam nedostaje kolaterala. Kao sredstvo osiguranja možete ponuditi kreditoru zalog na poslovnim udjelima društva koje će biti dužnik ili na poslovnim udjelima/dionicama drugih društava koje imate u portfelju.

Postavlja se glavno pitanje: koliko vrijede poslovni udjeli/dionice koje dajete pod zalog?

Bez ovlaštene procjene vrijednosti banka neće prihvatiti poslovne udjele kao oblik garancije za povrat posudbe jer upitna je vrijednost poslovnih udjela pa samim time i omjer duga i kolaterala.

5. Podjela poslovnih udjela unutar obitelji.

Ako se nalazite u situaciji kada je došlo do prijenosa obiteljskog biznisa na više članova obitelji, procjena vrijednosti društva često je neophodan korak za uspješno provođenje tog procesa.

Na primjer, recimo da će se društvo podijeliti unutar obitelji na 2 dijela, odnosno 2 člana obitelji. Nerijetko će jedan od članova biti nezainteresiran za daljnje vođenje obiteljskog poslovanja, odnosno, sudjelovanje u njegovom daljnjem razvoju. Tada će se taj pojedinac odlučiti da bi radije bio isplaćen novčanim ekvivalentom vrijednosti 100% udjela u tom društvu kojeg dobiva drugi član obitelji.

Javlja se pitanje koji iznos mu treba biti isplaćen da se ne naruše odnosi unutar obitelji, tj. da svi nasljednici dobiju jednaki dio.

Procjena vrijednosti daje konkretan odgovor na to pitanje, ne ostavljajući prostora za pogoršanjem obiteljskih odnosa kroz nedorečena pitanja.

6. Davanje udjela u vlasništvu kao nagrada menadžmentu za ostvarene rezultate.

Vaše društvo posluje ostvarujući zapanjujuće rezultate i htjeli biste nagraditi menadžment za uspješno vođenje. Kao oblik nagrade odlučujete se za davanje udjela u vlasništvu vašeg društva kako bi menadžment bio još više potaknut za stvaranje dodatne vrijednosti.

Rijetko ćete vidjeti da vlasnici društva „odokativno“ raspodjeljuju udjele u vlasništvu, ne znajući pritom o kojoj se točno novčanoj protuvrijednosti radi.

Izrada procjene vrijednosti vašeg društva pomoći će vam ustanoviti koliko zapravo vaše društvo vrijedi kako biste na temelju toga donijeli racionalnu odluku o udjelu kojim ćete nagraditi menadžment.

7. Progress market ili inicijalna javna ponuda na redovnom tržištu

Inicijalna javna ponuda, odnosno prvo izlistavanje dionica društva na burzi, proces je kojim društvo želi prikupiti kapital za daljnji rast poslovanja.

U periodu prije inicijalne ponude, procjena vrijednosti društva nužna je kako bi se odredila adekvatna početna cijena dionice. Recimo, za primjer, da prije inicijalne javne ponude društvo odluči izlistati 10 milijuna dionica. Ako nam je procijenjena vrijednost društva nepoznata, nećemo imati vodilju na temelju koje ćemo odrediti vrijednost pojedinačne dionice. Prijeti da se cijena dionice postavi previsoko, na što će tržište reagirati nezainteresirano te će značajno srušiti cijenu.

Progress market, trgovinska platforma Zagrebačke burze, pomaže MSP-ovima ovog dijela regije prikupiti kapital upravo putem izdavanja dionica.

Vrednovanje vašeg društva izrazito je bitna i zahtjevna financijska analiza te kao takva treba biti obavljena od strane stručnjaka za procjenu vrijednosti koji posjeduje odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo.

Povezano