Odgovornost prema djeci i okolišu dobra je za biznis

Vodeće hrvatske kompanije prepoznaju važnost društveno odgovornog poslovanja, a u tome prednjače privatne kompanije, ističe Ivana Gažić, predsjednica Uprave ZSE

Predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić sudjelovala je danas u panel diskusiji u sklopu Konferencije „Djeca su naš najvažniji posao“ u organizaciji zagrebačkog ureda UNICEF-a, zajedno s prof.dr. Mislavom Antom Omazićem, redovitim profesorom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Viktorom Pavlinićem, predsjednikom uprave Tele 2 Hrvatska.
Na konferenciji „Djeca su naš najvažniji posao” predstavljeni su rezultati prvog nacionalnog istraživanja o utjecaju poslovnog sektora na dječja prava te Savjetodavno tijelo za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje, koje će pod vodstvom UNICEF-a raditi na ostvarivanju dječjih prava u poslovnoj zajednici.
Glavni su ciljevi ovog istraživanja, koje je pokrenuo UNICEF, razumjeti do koje su mjere dječja prava prepoznata kao dio društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj te utvrditi najvažnije prepreke i motivacijske čimbenike za poduzeća i ostale dionike u Hrvatskoj za veći angažman oko dječjih prava.

Govoreći o svijesti kompanija o potrebi odgovornog odnosa prema djeci, Gažić je podsjetila na globalni kontekst, u kojem u svijetu već godinama postoji ESG investiranje, okrenuto prema kompanijama koje drže do okolišno, društveno i upravljački odgovornog poslovanja. Čak je 25 posto globalne imovine je uloženo u taj sektor, a vodeće investicijske kuće imaju odvojene portfelje u kojima su te kompanije, a čiji su prinosi globalno viši nego kod kompanija koje se ne pridržavaju tih principa.
„Nove generacije ulagača, tzv. millenialsi ni ne žele ulagati u kompanije koje ne brinu o zaštiti okoliša, društveno odgovornom poslovanju ni transparentnom upravljanju“, naglasila je.

U Hrvatskoj, istakla je Gažić, velike privatne kompanije u Hrvatskoj puno ulažu u DOP, jer investitore zanima brinu li kompanije o tome, dodavši kako su velik doprinos svijesti o odgovornom ponašanju prema zaposlenicima i pogodnostima za zaposlenike s djecom dale upravo privatne kompanije u stranom vlasništvu, što je i dodatan argument u prilog privatizaciji.
Najavila je i kako će skore izmjene kodeksa korporativnog upravljanja koje zajednički pripremaju ZSE i HANFA sadržavati i nova pitanja i preporuke u odnosu na rodnu zastupljenost i druge pogodnosti u odnosu prema zaposlenicima.

Glede provedenog istraživanja koje je bilo i temelj izlaganja na konferenciji, jedan je od najvažnijih zaključaka istraživanja da je svijest o potencijalnom utjecaju poslovnog sektora na dječja prava u Hrvatskoj relativno niska. Samo 6 posto ispitanika smatra da poslovanje poduzeća u kojem rade ima velik utjecaj na dječja prava, njih 48 posto smatra da njihova poduzeća u određenoj mjeri utječu na dječja prava, a gotovo 41 posto ispitanika smatra da njihova poduzeća nemaju utjecaj na prava djece u Hrvatskoj.

Većina ispitanih poduzeća omogućuje: fleksibilnost odlaska na bolovanje zbog bolesti djeteta (94 posto), povratak majki s rodiljnoga dopusta na sigurno radno mjesto (93 posto), roditeljski dopust za očeve (93 posto) i slobodne dane za očeve povodom rođenja djeteta (91 posto). Više od polovice ispitanika (60 posto) navodi da se u poduzeću u kojem rade ne poštuje okvir radnog vremena, ali ih 55 posto navodi da poduzeće u kojem rade pruža mogućnost fleksibilnog radnog vremena.

Njih 66 posto kroz filantropske aktivnosti (donacije) sudjeluje u pružanju financijske potpore najugroženijim obiteljima, 55 posto ulaže u inicijative za podršku ranom razvoju djece, 42 posto ulaže u podršku djeci s teškoćama, a 11 posto provodi ili podržava akcije s ciljem poticanja socijalizacije djece romskoga podrijetla.

„Vjerujem da će ovo istraživanje, prvo takve vrste u Hrvatskoj, pridonijeti boljem razumijevanju utjecaja poduzeća na dječja prava te da će predstavljati dobar vodič za daljnji razvoj društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj. Djeca su naš najvažniji posao, i stoga UNICEF želi pomoći poduzećima da još više doprinesu poboljšanju života djece u Hrvatskoj”, izjavila je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Članovi Savjetodavnog tijela organizacije su koje aktivno zagovaraju društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj (Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Hrvatska gospodarska komora), akademski sektor (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), poslovni sektor (Zagrebačka burza, IKEA, Ericsson Nikola Tesla, Hrvatska udruga banaka, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri, Tele2, A1, Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje, Institut „Zaposlena mama”), članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu te Ured UNICEF-a u Hrvatskoj.

Na konferenciji su o ovim važnim temama govorili Renata Margaretić Urlić, izaslanica predsjednice Republike Hrvatske i savjetnica predsjednice RH za društvene djelatnosti i mlade, Margareta Mađerić, izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske i državna tajnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Majda Burić, državna tajnica, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, te Stela Tonner, članica Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.

Povezano