Kapital za mala i srednja poduzeća bez kreditnog zaduženja

Progress platforma ZSE malim i srednjim poduzećima omogućava da dođu do pet milijuna eura kapitala bez povećanja zaduženosti i složene dokumentacije, uz podršku licenciranih savjetnika, a uskoro i s mogućnošću da u njih ulažu mirovinski fondovi

Progress smo kao alternativnu tržišnu platformu namijenjenu financiranju i primanju u trgovinu malih i srednjih trgovačkih društava na Zagrebačkoj burzi osnovali jer smo prepoznali više faktora zbog kojih je ona tim poduzećima gotovo nasušno potrebna.

U Hrvatskoj je najviše upravo malih i srednjih poduzeća, zapošljavaju preko 65 posto svih zaposlenika i stvaraju više od 55 posto dodane vrijednosti našeg gospodarstva. Istovremeno, teže dolaze do sredstava potrebnih za financiranje svojeg poslovanja tj. do bankarskih kredita kojima se uglavnom financiraju.  Ti su krediti za njih u pravilu i skuplji od jedan do dva posto od onih namijenjenih velikim trgovačkim društvima. Uz to, svako peto društvo u obiteljskom vlasništvu treba prenijeti vlasništvo na iduću generaciju, a  gotovo 40 posto njih želi imenovati direktora izvan obitelji, dok ih 30 posto želi prodati društvo.

Progress im omogućava da za svoj rast i razvoj prikupe do pet milijuna eura bez potrebe izrade prospekta, bez odobrenja istog od strane regulatora te bez ispunjavanja pravila izvještavanja koja se traže od društava uvrštenih na uređeno tržište Zagrebačke burze.

Bez kompleksnih zahtjeva za izvještavanje

Društvo koje se odluči na prikupljanje kapitala putem platforme Progress, u izradi pristupnog dokumenta može računati na pomoć licenciranih savjetnika, a sam dokument sadržavat će dovoljno informacija da prosječni investitor može donijeti informiranu investicijsku odluku o ulaganju u to društvo.

Zahtjevi za izvještavanje koje to društvo mora ispunjavati jednom kada bude primljeno u trgovinu na tržište Progress nisu previše kompleksni, obzirom da  će izdavatelj imati pomoć, a razina informacija koje će objavljivati zadovoljavat će i potrebe zainteresiranih investitora.

Vrijeme potrebno za pripremu primanja na Progress, trošak same pripreme te trošak održavanja u trgovini na tržištu Progress također ne bi trebali biti demotivirajući.

Zašto se onda u ovih godinu dana samo jedno trgovačko društvo odlučilo listati na ovoj platformi?

Prednosti transparentnog poslovanja

U Hrvatskoj je trenutno više od tisuću društava koja mogu biti kandidati za Progress tržište. S više od stotinu njih vodstvo Zagrebačke burze već je ove godine obavilo razgovore, a gotovo isti broj razgovora obavili su i licencirani savjetnici.

Dva se razloga najviše ističu.

Prvi je strah vlasnika od gubitka kontrole nad društvom.

Drugi je nevoljkost vlasnika da poveća transparentnost poslovanja svojeg društva.

Naime, znamo da svako povećanje kapitala od strane trećih osoba, novih dioničara, znači i smanjenje vlasničkog udjela za postojeće dioničare, kao i što znamo da izlazak na burzu, u ovom slučaju na alternativnu burzovnu platformu, povlači za sobom i obvezu redovitog izvještavanja izdavatelja o svom poslovanju.

Na te dvije stvari koje vlasnici tih trgovačkih društava često gledaju kao na mane izlaska na tržište kapitala, dok investitori to vide kao prednost.

Prijemom u trgovanje na burzovnoj platformi trgovačko društvo može dobiti kapital potreban za razvoj svog poslovanja bez novog zaduživanja. Time se, naravno, dopušta i ulazak u vlasništvo društva novim dioničarima, novim vlasnicima, koji vide potencijal u društvu i njegovom poslovanju. Tako vlasnici imaju priliku čuti druga mišljenja i prijedloge, vidjeti drugačije poglede, što ne znači da se tim novim dioničarima u potpunosti prepušta upravljanje društvom, jer za pristup Progress tržištu  ne zahtjeva se prepuštanje više od deset posto kapitala društva.

Dalje, preuzimajući obvezu redovitog izvještavanja o svojem poslovanju, i sami vlasnici dobivaju više informacija o svojim poslovnim aktivnostima, mogu naučiti bolje planirati i bolje koristiti informacije koje će dobiti kroz pripremu potrebnih izvještaja.

Izlaskom na tržište Progress otvara se još nekoliko novih mogućnosti.

Realna procjena vrijednosti

Prva je kreiranje tržišne vrijednosti društva. Dobivanje procjene tržišne vrijednosti društva od vitalnog je značaja za svakog poduzetnika i ključno je u eventualnim razgovorima sa strateškim investitorima. Istraživanja pokazuju da kada se uspoređuju dva društva s istim ekonomskim i financijskim pokazateljima, od kojih je jedno listano na burzovnoj platformi, a drugo nije, prvo će dobiti bolju procjenu svoje vrijednosti za najmanje 10 do 15 posto. Nadalje, društva imaju brži pristup financiranju iz različitih izvora. Uz lakši pristup (povoljnijim) bankovnim kreditima, ta društva mogu unaprijediti upravljanje svojim financijama, a lakše će pronaći i investitore kada žele privući nova sredstva. Treća mogućnost je korištenje platforme za djelomičan ili potpuni izlazak iz vlasničke strukture poduzeća za cijenu kreiranu od strane tržišta, ukoliko većinski vlasnici u nekom momentu to žele učiniti.

Valja spomenuti i da bi od sljedeće godine mirovinskim fondovima, očekivanim izmjenama zakona, trebalo biti omogućeno ulaganje manjeg, ali za hrvatske prilike vrlo značajnog dijela njihove imovine, u mala i srednja trgovačka društva i u startupove.

Financiranje tih društava će se moći provesti samo putem platformi kojima upravlja Zagrebačka burza (Progress i Funderbeam SEE). Ova novost trebala bi biti dodatni motiv za prepoznavanje potencijala platforme Progress od malih i srednjih društava, a i pomoći razvoju tih društava, ali i potaknuti razvoj cjelokupnog hrvatskog gospodarstva.

Povezano